Projekt

Under första halvåret har vi avslutat ett antal större projekt,
bl.a. kan nämnas Arlanda Airport, Sheraton Hotell