Ernströmgruppen förvärvar Hammarel AB

Ernströmgruppen förvärvar Hammarel för att
bidra till säkrad tillgång på el i Sverige.
Nuvarande ägare kommer att fortsätta verka i företaget samtidigt
som de behåller en minoritetspost av aktierna.
För mer information, öppna länken nedan till pressmeddelandet.

Ernströmgruppen Pressmeddelande