Hösten 2023

Nu är vi tillbaka med full fart efter årets semester.
Orderingången under första halvåret har varit mycket bra.
Beträffande större projekt kan nämnas att vi under första halvåret
färdigställt Ersta Nya Sjukhus samt påbörjat leveranserna till
Lovö Vattenverk, bägge projekten belägna i Stockholm.