Lågspänningsställverk

Vi säljer och tillverkar samtliga typer av lågspänningsställverk

  • Fast monterade grupper
  • Plug-in monterade grupper
  • Borttagbara grupper
  • Kassettmonterade grupper

Våra ställverk har högsta personsäkerhet som standard (FORM 4). Förlusteffekten är låg, tack vare vår höga termiska dimensioneringsstandard.

Vårt företag använder sig enbart av komponenter från ledande tillverkare, vilket ger oss möjlighet att alltid erbjuda högsta kvalitet och individuellt anpassade lösningar.

Vår konstruktionsavdelning hanterar både ställverks- och anläggningskonstruktion.
Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra olika produkter.

Tekniska data

Standard SS EN 61439-2
Personsäkerhet FORM 4a eller 4b
Kortslutningshållfasthet Upp till 120kA
Systemspänningar Upp till 1000V
Märkström Upp till 7000A
Kapslingsklass Upp till IP54
Systemjordning TN-S, TN-C, TN-C-S, IT
Skendimensionering ΔT = endast 40˚C
Nollskena 50% eller 100%
Jordskena 25% eller 50%

Utförda tester

Våra produkter testas i oberoende testlaboratorium, ex KEMA i Holland. Här utförs samtliga tester som krävs enligt gällande standard och dessutom görs ljusbågsprov och seismiskt test (jordbävning). Våra lågspänningsställverk är samprovade med apparater från ABB, Eaton, Mitsubishi , Schneider, Siemens samt Terasaki.