Kraftentrepenader

Vi levererar helhetslösningar i form av nyckelfärdiga kraftentreprenader. Då vi är ett fristående företag har vi möjlighet att handplocka komponenter från ledande tillverkare. Tillsammans med kunden väljer vi de komponenter och enheter som passar bäst. Vi levererar sedan ett färdigt koncept inklusive utförande. Kontakta oss för en offert.

En kraftentreprenad kan exempelvis bestå av följande material:

 • Ställverksbyggnader
 • Ställverksgolv
 • Aluminiuminklädnader
 • Mellanspänningsställverk
 • Transformatorer
 • Lågspänningsställverk
 • Likspänningsutrustningar
 • Signalutrustningar
 • Kondensatorbatterier
 • Manövertavlor
 • Reservkraft
 • Konstruktion
 • Platsmontage
 • Avprovning med protokoll
 • Drifttagning
 • Dokumentation

Kraftentrepenader

Tillsammans med kunden väljer vi de komponenter och enheter som passar bäst. Vi levererar ett färdigt koncept inklusive utförande.