Orderingång

Vår orderingång under första halvåret 2019 har varit extremt bra.
Bland annat kan det nämnas att vi erhållit ett antal sjukhusprojekt.