Orderingång och beläggning

Under våren och försommaren har orderingången varit stor. Beläggningen är hög, och vi jobbar nu för fullt med de ställverk som skall levereras under sommaren.