Hösten 2018

Fr.o.m. måndag 13/8 är samtliga tillbaka från semestern.
Orderingången under våren har varit extremt god.
Detta medför att vi under början av hösten kommer
att utöka arbetsstyrkan på vår verkstad.